Årsmøte for 2023

Protokoll fra årsmøte kan lastes ned under "last ned Fil"

220502 Årsmøte Referat LBF 2022

Årsmøte

Innkalling til årsmøte 

§6 ÅRSMØTER

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøter skal avholdes senest innen utgangen av mars måned hvert år og skal kunngjøres for medlemmene med minimum 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på et årsmøte må leveres styret senest 8 dager før møtet skal avholdes. Det skal føres protokoll fra årsmøtene. Protokollen skal undertegnes av møteleder og to av årsmøtet valgte medlemmer. Ved årsmøtene utøves stemmerett ved personlig fremmøte.

Saksliste for foreningens årsmøter:
Valg av møteleder
Valg av referent og 2 undertegnere av protokollen
Årsberetning
Regnskap
Revisjonsberetning
Budsjett
Innkomne forslag
Valg

Medlemmene følger interessert med på årsmøte

Medlemmene følger interessert med på årsmøte

Lysene er tent, kommer erter, kjøtt og flesk snart tro?

Lysene er tent, kommer erter, kjøtt og flesk snart tro?

Dugnadshelt Kjell Thore får velfortjent takk og gave av leder

Dugnadshelt Kjell Thore får velfortjent takk og gave av leder i 2019

Nyeste kommentarer

Bruk fanen: Bli medlem på hjemmesiden vår og meld deg inn for å komme på venteliste.