220502 Årsmøte Referat LBF 2022

220420 INNKALLING SAKSPAPIRER SISTE

Sakspapirer til årsmøte 20 april 2022. Klikk på Link last ned

Årsmøteprotokoll signert 2020-20210518 side 4

Årsmøteprotokoll signert 2020-20210518 side 3

Årsmøteprotokoll signert 2020-20210518 side 2

Årsmøteprotokoll signert 2020-20210518 side 1

Protokoll årsmøte 2019 side 1 signert

Trykk på linken så kommer årsmøtereferatet.

Protokoll årsmøte 2019 side 2 signert

Trykk på linken så kommer årsmøtereferatet.

12. jun, 2020

Protokoll årsmøte 2019

Trykk på linken så kommer årsmøtereferatet.

19. mai, 2020

Larvik Båtforening – Årsmøte
Tirsdag 9. juni kl. 19,00 i klubbhytta.
Vi overholder Koronareglene med hensyn til
Antall, avstand og hygiene og ber om:
Påmelding på liste i Jugebua eller
epost@larvikbaatforening.com.
Saksliste i h.h.t. vedtektene.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må
være styre i hende innen 1. juni.

Styret.

16. mar, 2020

Styret har utsatt årets årsmøte inntil videre pga situasjon med korona.

Årsmøte.

Styret har utsatt årets årsmøte inntil videre pga situasjon med korona.

Vi følger de retningslinjene som myndighetene gir, og kommer tilbake med dato når situasjon tilsier det.

Styret håper på forståelse, og oppfordrer alle til å ta vare på hverandre!
Nåværende styre blir sittende inntil nytt årsmøte.
Styret i Larvik Båtforening

20. mar, 2020

 Årsmøte den 20.03.2020. KL 19
 Årsfest med erter, kjøtt og flesk 20.03.2020. ca Kl 20. Påmelding til årsfesten innen 16.03.2020 på liste i Jugebua eller klubbens epostadresse: epost@larvikbaatforening.com
Egenandel årsfest: kr 200 pr person. Betales ved påmelding.
Sted: Klubbhytta

Saksliste for årsmøte:
1. Valg av møteleder
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Revisjonsberetning
5. Budsjett
6. Innkomne forslag (Nye avtaler mellom Larvik Havnevesen og Larvik Båtforening)
7. Valg

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må leveres styret innen 8 dager på forhånd.

Larvik den 24. februar 2020

Sverre Jensen
leder

Årsmøtereferat 2018-v2

Trykk på linken så kommer årsmøtereferatet.

Signert protokoll årsmøte 2018 s1

Signert protokoll årsmøte 2018 s2

Årsmøte

Innkalling til årsmøte fredag 11.mars kl 19 og middag kl 20

§6 ÅRSMØTER

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøter skal avholdes senest innen utgangen av mars måned hvert år og skal kunngjøres for medlemmene med minimum 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på et årsmøte må leveres styret senest 8 dager før møtet skal avholdes. Det skal føres protokoll fra årsmøtene. Protokollen skal undertegnes av møteleder og to av årsmøtet valgte medlemmer. Ved årsmøtene utøves stemmerett ved personlig fremmøte.

Saksliste for foreningens årsmøter:
Valg av møteleder
Valg av referent og 2 undertegnere av protokollen
Årsberetning
Regnskap
Revisjonsberetning
Budsjett
Innkomne forslag
Valg

Ny leder Sverre Jensen ønskes lykke til av Rolf Chr. Fin bjelle laget av tusenkunstner Reidar Eker.

Ny leder Sverre Jensen ønskes lykke til av Rolf Chr. Fin bjelle laget av tusenkunstner Reidar Eker.

Leder Rolf Chr T Nielsen takker og gir gave til avtroppende nestleder Rolf Olsen som trer ut av styret etter mange års innsats.

Leder Rolf Chr T Nielsen takker og gir gave til avtroppende nestleder Rolf Olsen som trer ut av styret etter mange års innsats.

Lysene er tent, kommer erter, kjøtt og flesk snart tro?

Lysene er tent, kommer erter, kjøtt og flesk snart tro?

Medlemmene følger interessert med på årsmøte

Medlemmene følger interessert med på årsmøte

Dugnadshelt Kjell Thore får velfortjent takk og gave av leder

Dugnadshelt Kjell Thore får velfortjent takk og gave av leder

Nyeste kommentarer

19.09 | 08:27

Bruk fanen: Bli medlem på hjemmesiden vår og meld deg inn for å komme på venteliste.

17.09 | 17:00

Hei ! Vi er så heldige at vi skal flytte til Larvik til våren. Båt er et must. 25-27 fot, 2,5- 3 m bredde.
Vil gjerne stå på liste, evt leie om mulig.

09.08 | 06:15

Hei, er det ledig båtplass (3 meter) hos dere?

26.05 | 11:08

Hei vi bor I Glassverktunet og er nabo til havna ønsker oss båt plass hos dere til ca 17 fot båt. 90930585