Nyeste kommentarer

Bruk fanen: Bli medlem på hjemmesiden vår og meld deg inn for å komme på venteliste.

                  

Velkommen

LARVIK BÅTFORENING (LBF) STIFTET ÅR 1938

Medlemmer (ca 200)

Båtplasser (ca 150)

Hospitalstrædet 15, 3263 Larvik

Org nr 990549427

🙂Send Epost til: epost@larvikbaatforening.com

Klubbhytta.

Styret har bestemt at klubbhytta kan utleies kun til medlemmer for dags arrangement .

Kran
Kran
Værste
Værste
Lille havfrue i båtforeningen
Lille havfrue i båtforeningen
Jugebenk lages
Jugebenk lages
Blir benken bra tro?
Blir benken bra tro?

Værhane og taljeheis på plass I VÆRSTED

Kommentarer