LARVIK BÅTFORENING

Årsmøte 14 mars 2024

Årsmøte blir torsdag 14 mars 2024 kl 19 på klubbhuset i Hospitalgata 24.

Det blir  servering etter årsmøte med erter,kjøtt og flesk mm. Pris pr deltager kr 250. Påmelding til servering kan skje på epost til:  bjorn.andreassen@lf-nett.no senest 6 mars

Saksliste i h.h.t. vedtektene.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må
være styre i hende innen 6. mars.

Juletallerken m/ tilbehør i klubbhytta 8.12.2023 KL 18

epost@larvikbaatforening.com eller på liste i Jugebua

😀Juletallerken i tradisjonell stil blir i klubbhytta 8 des 2023kl 18.

Påmelding ved å skrive seg på liste i Jugebua, eller telefon 46547226 (Bjørn  Andreassen) eller sende epost til: epost@larvikbaatforening.com

Påmeldingsfrist: 6.12.2023

Styret

PÅMINNELSE

Vinteren nærmer seg og vi minner om reglementet ifht. opplag på land el. plass på flytebrygge

Båtplass mot land/molo skal være tom innen 1. nov.

Vinteropplag på land må avtales med Jon Asbjørn Johansen tel: 48172592

Henger/tralle/krybbe skal merkes med Navn,tlf og plassnr.

Ved manglende merking påløper gebyr på kr 500,-.

Ønsker du vinterplass på flytebrygge må dette avtales med Helge Nilssen tlf: 975 95 706 

Informasjonsskriv ang dette finner du i Jugebua og på vår hjemmeside.

SE fane/side REGLEMENT (HAVNEREGLEMENT)

Nyeste kommentarer

Bruk fanen: Bli medlem på hjemmesiden vår og meld deg inn for å komme på venteliste.


  • VINTEROPPLAG
  • Båter i opplag skal legges som anvist av opplagsansvarlig. For vinteropplag – både på vann og på land - beregnes en avgift pr. breddemeter båtplass for ikke medlemmer. Alle båter i opplag skal merkes med navn og båtplassnummer.
  • Båter , som ikke ligger ved flytebrygger, og som ligger ute om vinteren skal legges ved en av flytebryggene fra og med den 1.11. Opplagsansvarlig henviser plass.