Medlemslister blir ajourført i båtforeningens program i Visma