Larvik båtforening - Vadskjær båthavn

Skriv navn og adresse + telf.nr på en melding om medlemskap på epost til følgende adresse: epost@larvikbaatforening.com

Registrering på venteliste for båtplass:

Meld deg inn i  Larvik Båtforening ved å betale medlems-

kontingent på kr 300,- til konto nr.: 2540.02.06530

Skriv navn og adresse + telf.nr. i kommentarfeltet på innbet.

Her må også anføres hvor bred plass som ønskes.

Plassbredde er båtbredde pluss minimum  20-30 cm.

Vi har plasser på 2,25 - 3,50 m i intervaller på 0,25 m.

Søknadsskjema båtplass Larvik Båtforening

Klikk på last ned fil nedenfor så lastes søknadskjema opp.
Søknadsskjema sendes til: epost@larvikbaatforening.com

Kommentarer

Nyeste kommentarer

Bruk fanen: Bli medlem på hjemmesiden vår og meld deg inn for å komme på venteliste.