Årsmøtereferat 2018-v2

Trykk på linken så kommer årsmøtereferatet.

Signert protokoll årsmøte 2018 s1

Signert protokoll årsmøte 2018 s2

16. mar, 2018
16. mar, 2018

Årsmøte fredag 16.3.2018 KL 19

 Årsmøte den 16.03.2018. KL 19
 Årsfest med erter, kjøtt og flesk 16.03.2018. ca Kl 20. Påmelding til årsfesten innen 10.03.2018 på liste i Jugebua eller klubbens epostadresse: epost@larvikbaatforening.com
Egenandel årsfest: kr 200 pr person. Betales ved påmelding.
Sted: Klubbhytta

Saksliste for årsmøte:
1. Valg av møteleder
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Revisjonsberetning
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Valg

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må leveres styret innen 8 dager på forhånd.

Larvik den 24. februar 2018

Sverre Jensen
leder

Protokoll årsmøte for 2016 side 1

Protokoll årsmøte for 2016 side 2

4. feb, 2015

Årsmøte fredag 27.2.2015 KL 19

Innkalling til årsmøte fredag 27. februar kl 19 og middag kl 20

§6 ÅRSMØTER

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøter skal avholdes senest innen utgangen av mars måned hvert år og skal kunngjøres for medlemmene med minimum 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på et årsmøte må leveres styret senest 8 dager før møtet skal avholdes. Det skal føres protokoll fra årsmøtene. Protokollen skal undertegnes av møteleder og to av årsmøtet valgte medlemmer. Ved årsmøtene utøves stemmerett ved personlig fremmøte.

Saksliste for foreningens årsmøter:
Valg av møteleder
Valg av referent og 2 undertegnere av protokollen
Årsberetning
Regnskap
Revisjonsberetning
Budsjett
Innkomne forslag
Valg

Protokoll for år 2015 side 1

Årsmøte

Innkalling til årsmøte fredag 11.mars kl 19 og middag kl 20

§6 ÅRSMØTER

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøter skal avholdes senest innen utgangen av mars måned hvert år og skal kunngjøres for medlemmene med minimum 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på et årsmøte må leveres styret senest 8 dager før møtet skal avholdes. Det skal føres protokoll fra årsmøtene. Protokollen skal undertegnes av møteleder og to av årsmøtet valgte medlemmer. Ved årsmøtene utøves stemmerett ved personlig fremmøte.

Saksliste for foreningens årsmøter:
Valg av møteleder
Valg av referent og 2 undertegnere av protokollen
Årsberetning
Regnskap
Revisjonsberetning
Budsjett
Innkomne forslag
Valg

Protokoll for år 2015 side 2

Ny leder Sverre Jensen ønskes lykke til av Rolf Chr. Fin bjelle laget av tusenkunstner Reidar Eker.

Protokoll årsmøte 27.2.2015