16. mar, 2020

Styret har utsatt årets årsmøte inntil videre pga situasjon med korona.

Årsmøte.

Styret har utsatt årets årsmøte inntil videre pga situasjon med korona.

Vi følger de retningslinjene som myndighetene gir, og kommer tilbake med dato når situasjon tilsier det.

Styret håper på forståelse, og oppfordrer alle til å ta vare på hverandre!
Nåværende styre blir sittende inntil nytt årsmøte.
Styret i Larvik Båtforening

20. mar, 2020

Avlyst-Årsmøte fredag 20.3.2020 KL 19

 Årsmøte den 20.03.2020. KL 19
 Årsfest med erter, kjøtt og flesk 20.03.2020. ca Kl 20. Påmelding til årsfesten innen 16.03.2020 på liste i Jugebua eller klubbens epostadresse: epost@larvikbaatforening.com
Egenandel årsfest: kr 200 pr person. Betales ved påmelding.
Sted: Klubbhytta

Saksliste for årsmøte:
1. Valg av møteleder
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Revisjonsberetning
5. Budsjett
6. Innkomne forslag (Nye avtaler mellom Larvik Havnevesen og Larvik Båtforening)
7. Valg

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må leveres styret innen 8 dager på forhånd.

Larvik den 24. februar 2020

Sverre Jensen
leder

Årsmøtereferat 2018-v2

Trykk på linken så kommer årsmøtereferatet.

Signert protokoll årsmøte 2018 s1

Signert protokoll årsmøte 2018 s2

Protokoll årsmøte for 2016 side 1

Protokoll årsmøte for 2016 side 2

Protokoll for år 2015 side 1

Årsmøte

Innkalling til årsmøte fredag 11.mars kl 19 og middag kl 20

§6 ÅRSMØTER

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøter skal avholdes senest innen utgangen av mars måned hvert år og skal kunngjøres for medlemmene med minimum 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på et årsmøte må leveres styret senest 8 dager før møtet skal avholdes. Det skal føres protokoll fra årsmøtene. Protokollen skal undertegnes av møteleder og to av årsmøtet valgte medlemmer. Ved årsmøtene utøves stemmerett ved personlig fremmøte.

Saksliste for foreningens årsmøter:
Valg av møteleder
Valg av referent og 2 undertegnere av protokollen
Årsberetning
Regnskap
Revisjonsberetning
Budsjett
Innkomne forslag
Valg

Protokoll for år 2015 side 2

Ny leder Sverre Jensen ønskes lykke til av Rolf Chr. Fin bjelle laget av tusenkunstner Reidar Eker.

Protokoll årsmøte 27.2.2015

 

Årsberetning for 2014

Larvik Båtforening

Årsberetning for 2014

 

 

Larvik Båtforening er fortsatt still going strong etter 76 års drift.  Styret har hatt  6 styremøter om kommunisert saker via E-meldinger.

 

Prosjekter/oppgaver som er gjennomført.

 • Reparert ytre del av molobrygga som knakk senvinter da Havnevesenet arbeidsbåt lå der

 • Rep av 5 utriggere

 • Nye gangbaner på utriggerne

 • Anskaffet 2 stk 600 liter avfallskontainere med hjul

 • Fakturering og innkreving av kontigent- og båtplassavgifter

 • Hjemmeside http://www.larvikbaatforening.com/ på internett har hatt mange besøk og det er foretatt 36.000 antall besøk på sidene.

 • Felles dugnad ble gjennomført i juni og oktober, og i løpet av året har det vært noen nye heldige som har fått båtplass. Det er mange på venteliste samt bytte av plass.

 • Arbeidet for å unngå isskader på uteriggerne har vært vellykket slik at landfaste utriggere er løftet opp på land også i år.

 • Nye stoler og bord er kommet på plass i klubbhytta kostnadsfri fra en god sponsor.

 • Byttet elkolbe i bereder i Værste

 • Utbedring av gangvei og flyteelement på ytre flytebrygge samt ny sitteplass ute ved Jugebua

 • Reparasjon av indre flytebrygge med nye bolter i sammenføyning av 2 flyteelementer som manglet fra tidenes morgen.

 • Nye sklibelegg under gangveiene ned til begge flytebryggene

 • 3 medlemmer har tatt krankurset

 • Utbedring og ny strømforsyning til stikkontakter mv på ytre flytebrygge

 • Inspeksjon av forankringer på flytebryggene ble foretatt 2. nov 2014 av dykkerklubben. Rapporten viser at det er noen løse og gamle kjettinger som ikke er fjernet. Ellers stort sett OK, men vi må nok ha nye kjettinger neste år.

 • Innført kr 300 i dugnadsgebyr for båteiere som ikke ønsker å være med på dugnad.

   

Fremtidig.

 • Larvik Havnevesens utredning om båtforeningene kan overta hele driften inkl lån av båthavnene er lagt på is.

 • Vi er pålagt å lage avfallsplan for båthavna og bruken av alle arealer

 

Sosiale tiltak. I år ble det nok en gang arrangert et vellykket lag på verandaen til Jugebua, (men det var uten makrell) samt et vellykket julebord i klubbhytta med tilhørende god stemning. Jugebua har også i år vært i daglig bruk og er et sosialt samlingssted med prat, diskusjoner og kaffe.

 

Komiteer. Det har som alltid vært stor aktivitet i komiteene siste år. Utleie av klubbhytta samt arrangement av julebord og årsfest har hus- og arrangementskomiteen som alltid gjennomført på en god måte.

Krankomiteen har stått for 128 løft. Takk til komiteene – samt alle dugnadsarbeiderne for vel utført arbeid.

 

 

 

Larvik den 23. februar 2015

 

Rolf Christian T Nielsen                                                                                                                                                            Helge Moland

 

formann                                                                                                                                                                                                          sekretær

sign.                                        

Larvik Båtforening

Årsberetning 2013

 

 

I år 2013 ble det gjennomført en fin jubileumsfest i restauranten på Vadskjæret. Larvik Båtforening er fortsatt still going strong etter 75 års drift.

Prosjekter/oppgaver som er gjennomført.

 • Ferdigstillelse av toalett i Værste med avløp fra Jugebua med tilkopling til kommunalt nett via pumpeledning samt sluttrapport til sponsor Sparebank 1 gavefondet.
 • Nytt gulv og isolasjon i Jugebua etter vannlekkasje
 • Ny platting over og rundt pumpestasjon
 • Rep av 8 utriggere, samt nye gangbaner på utriggerne
 • Strøm og sommervann er etablert på gjerdet mot Hospitalgata
 • Ny inntakskabel til værsted/Jugebua fra hovedinntak ved moloen
 • Fakturering og innkreving av kontigent- og båtplassavgifter
 • Hjemmeside http://www.larvikbaatforening.com/

           internett har hatt mange besøk og det er foretatt 15000 antall besøk på sidene.

 • Malt krana. Slammet muren rundt Værste. Ryddet og kastet i Værste.
 • Impregnert og malt vinduene i Jugebua
 • Endelig er klubbhuset blitt lydisolert
 • Felles dugnad ble gjennomført i juni og i løpet av året har det vært noen nye heldige som har

           fått båtplass.

 • Arbeidet for å unngå isskader på uteriggerne har vært vellykket slik at landfaste utriggere er løftet opp på land også i år.
 • Årets dugnadshelt har vært Kjell Thore Jacobsen som har gjort en formidabel innsats.

 

Fremtidige utfordringer/muligheter.

 • Larvik Havnevesen har under utredning om båtforeningene kan overta hele driften inkl lån av båthavnene samtidig som det vil tilbys langsiktig leieavtale. Siktemålet er avklaring i løpet av 2014.
 • Arbeidet med forskjellige løsninger for bobleanlegg som kan fungere tilfredsstillende også i harde is vintere pågår fortsatt
 • Ca 15 meter av den ytterste delen av brygga på moloen er ødelagt og må repareres
 • Rehabilitering div arbeider i klubbhuset

 

Sosiale tiltak. I år ble det nok en gang arrangert et vellykket lag på verandaen til Jugebua, (men det var uten makrell) samt et vellykket julebord i klubbhytta med tilhørende god stemning. Jugebua har også i år vært i daglig bruk og er et sosialt samlingssted med prat, diskusjoner og kaffe.

 

Komiteer. Det har som alltid vært stor aktivitet i komiteene siste år. Utleie av klubbhytta samt arrangement av julebord og årsfest har hus- og arrangementskomiteen som alltid gjennomført på en god måte.

Krankomiteen har stått for ca. 75 løft. Takk til komiteene – samt alle dugnadsarbeiderne for vel utført arbeid.

 

 

 

Larvik den 7. januar 2014

  

                                                                                                

Leder Rolf Chr T Nielsen takker og gir gave til avtroppende nestleder Rolf Olsen som trer ut av styret etter mange års innsats.

Lysene er tent, kommer erter, kjøtt og flesk snart tro?

Medlemmene følger interessert med på årsmøte

Dugnadshelt Kjell Thore får velfortjent takk og gave av leder