AVLYST-ÅRSMØTE 20 MARS KL 19 KLUBBHUSET

2. apr, 2020

Resultat fra styrets forespørsel om fullmakt fra medlemmene

Resultat fra styrets forespørsel om fullmakt fra medlemmene,

til å inngå «Grunnleieavtale» mellom Larvik Båtforening og Larvik Havn.Resultat: JA - 59 stemmer

NEI – 0 stemmerDette innebærer at Grunnleieavtalen kan inngås mvf 01.06.2020

Dette betyr for Larvik Båtforening (LBF)

LBF får større rettigheter til drift og investeringer i leieobjektet.
Overtagelse av installasjoner (brygger, jugebua, kran mv) på leieobjektet og eiendomsrett til dette.
Ved å gjøre opp lånet og restverdien (ca kr 415 000) av installasjonene i år vil det bare bli Grunnleieavtalens basisleie som skal betales. Basisleien vil da bli lavere enn den leie LBF betaler i dag.
Grunnleieavtalen gir ikke grunnlag for økt båtplassleie.


Larvik Båtforening

Sverre Jensen

leder

16. mar, 2020

Styret har utsatt årets årsmøte inntil videre pga situasjon med korona.

Årsmøte.

Styret har utsatt årets årsmøte inntil videre pga situasjon med korona.

Vi følger de retningslinjene som myndighetene gir, og kommer tilbake med dato når situasjon tilsier det.

Styret håper på forståelse, og oppfordrer alle til å ta vare på hverandre!
Nåværende styre blir sittende inntil nytt årsmøte.
Styret i Larvik Båtforening

20. mar, 2020

Avlyst -Årsmøte fredag 20.3.2020 KL 19

Minner om årsmøte 22 mars KL 19 i klubbhytta. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte sendes Styret i Larvik Båtforening minst 8 dager før.
Dagsorden i følge vedtektene.
Saksliste for foreningens årsmøter:
Valg av møteleder
Valg av referent og 2 undertegnere av protokollen
Årsberetning
Regnskap
Revisjonsberetning
Budsjett
Innkomne forslag (Nye avtaler mellom Larvik Havnevesen og Larvik Båtforening)
Valg

PÅMINNELSE sept 2019

 

Vinteren nærmer seg og vi minner om reglementet ifht. opplag på land el. plass på flytebrygge

 

Båtplass mot land/molo skal være tom innen 1. nov.

 

Ønsker du vinterplass på flytebrygge må dette avtales med Helge Nilssen tlf: 975 95 706 

 

Vinteropplag på land må avtales med  Rolf Døvle  913 16 066

 

Henger/tralle/krybbe skal merkes med Navn,tlf og plassnr.

 

Ved manglende merking påløper gebyr på kr 500,-.

 

Informasjonsskriv ang dette finner du i Jugebua og på vår hjemmeside.

 

Hilsen LBF, styret

 

 

Vinteropplag:

  • Båter i opplag skal legges som anvist av opplagsansvarlig. For vinteropplag – både på vann og på land - beregnes en avgift pr. breddemeter båtplass for ikke medlemmer. Alle båter i opplag skal merkes med navn og båtplassnummer.
  • Båter , som ikke ligger ved flytebrygger, og som ligger ute om vinteren skal legges ved en av flytebryggene fra og med den 1.11. Opplagsansvarlig henviser plass.

Generelt:

Båt og båtplass/fortøyninger skal holdes i forsvarlig stand så den ikke volder skade eller er til sjenanse for andre. Båter over 20 fot skal fortøyes med 4 strekkavlastere i tillegg skal det brukes spring i vinterhalvåret.

Fiskeutstyr skal ikke oppbevares på flytebryggene fra 15.6 til 15.9.

Juletallerken m/ tilbehør i klubbhytta 22.11.2019 KL 19

😀Juletallerken i tradisjonell stil blir i klubbhytta 22 nov 2019 kl 19.

Egenandel kr 200 betales ved oppmøte på "julebordet".

Påmelding ved å skrive seg på liste i Jugebua eller sende epost til: epost@larvikbaatforening.com

Påmeldingsfrist: 16.11.2018

Styret

Festlig huskomite i nisseluer.
Mange takk for strålende jobb!

Larvik Båtforening

 Styret ber om at medlemmer som har Epost adresse sender denne til:

 epost@larvikbaatforening.com

 

BÅTKORTESJE ST. HANS 2018

Se opplegg nedenfor

Båtforeningene rundt Larviksfjorden, seileforeningen og Kystlaget Fredriksvern har blitt enige om å arrangere felles båtkortesje St Hans med samling utenfor Revet kl 1730 - 1800 og start kl 1800. Kortesjen ventes å passere Stavern kl 1845 og eget St Hans arrangement på Fredriksvern. Tradisjonen tro, passerer kortesjen Kysthospitalet for så å returnere til Stavern, over fjorden og inn Viksfjord, forbi Bukkeholmen og Brentholmen på vestre side, over mot Uleholmen og Kråkeholmen, mot Seilerhytta, ut til Hummerberget og videre innover for å passere Tollerodden og deres arrangement, Pakkhuset og hotell Farris og avsluttes utenfor Langestrand (se kart nedenfor).

Lederbåter for kortesjen vil være losskøyta Frithjof II og redningsskøyta Stormbull

Send din epostadresse til:epost@larvikbaatforening.com